Підготовка інспекторів-аудиторів

Наше підприємство розробляє та впроваджує спеціалізовані програми підготовки інспекторів-аудиторів фармацевтичних підприємств у сфері GMP/GDP.

Здійснюємо:

  • Підготовку експертів і викладачів у галузі інспектування фармацевтичних підприємств на відповідність вимогам GMP/GDP.
  • Розробку та надання науково-методичного забезпечення навчального процесу необхідного для підготовки інспекторів та тренерів з питань GMP/GDP в рамках систем і правил країн ЄС.
  • Обмін новітнім досвідом, методиками, дослідними та іншими матеріалами в області GMP/GDP.

В рамках нашої підготовки забезпечується розуміння концепцій GMP/GDP і Забезпечення якості, а також проведення інспектування на основі стандартів GMP/GDP ЄС. При навчанні інспекторів-аудиторів GMP/GDP приділяється особлива увагу практичній частині, тобто організації та проведенню навчальних аудитів/інспекцій на реально функціонуючих підприємствах.

Цільова аудиторія програми: інспектори та інші особи, відповідальні за проведення GMP/GDP-інспекцій/аудитів, навчання або за практичну реалізацію вимог GMP/GDP у фармацевтичній промисловості.