Опубліковано настанову EMA з питань стерилізації лікарських засобів, АФІ, допоміжних речовин та первинного пакування

10.04.2019

Опубліковано Настанову EMA з стерилізації лікарських засобів, АФІ, допоміжних речовин та первинного пакування

Метою Настанови є надання керівних принципів щодо вибору відповідних методів стерилізації для стерильних продуктів. Загалом, фінішна стерилізація згідно з Європейською Фармакопеєю (Ph. Eur.) має здійснюватись відповідно до найбільш підходящого методу. Проте, дана Директива надає необхідну інформацію для випадків коли необхідно використовувати інший методи фінішної стерилізації, стерилізаційну фільтрацію або асептичну обробку (окремо або у поєднанні з додатковою термічною фінішною обробкою після асептичного обробки). Вона включає необхідну документацію для стерильної готової продукції, а також для стерильних активних інгредієнтів та допоміжних речовин і стерильної первинної упаковки.

Довідкова інформація

Оскільки стерильність є ключовою характеристикою якості для вказаної групи продуктів, а 100% тестування є неможливим, стерильність повинна бути забезпечена за допомогою валідованого виробничого процесу. Зазвичай перевіряють кілька чинників або стадій процесу, наприклад, біонавантаження, процес стерилізації, цілісність закриття контейнера, а у випадку асептичного виробництва, відповідність асептичного методу.

Коли це можливо, фінальна стерилізація є кращою опцією в порівнянні з фільтрацією або асептичною обробкою, оскільки вона забезпечує надійний рівень стерилізації (SAL) для безпечної валідації і має меншу ймовірність похибок. Кінцева стерилізація неможлива для багатьох біофармацевтичних препаратів або їх вихідних і активних інгредієнтів. У таких випадках прийнятним є асептичне виробництво, за в певних виробничих умов. Стерилізуючу фільтрацію і асептичну обробку часто використовують у поєднанні і тому їх важко розділити. У більшості випадків стерилізуюча фільтрація супроводжується принаймні одним асептичним етапом обробки, а саме наповненням. Для того, щоб зосередитися на найважливішому аспекті фільтрації та асептичної обробки в окремих розділах даної Настанови, вказується лише один з двох етапів, навіть якщо два етапи взаємопов'язані. Асептичне виробництво та / або фільтрація також можуть бути прийнятними у випадках, коли відмова від фінішної стерилізації надає перевагу пацієнтам або користувачам.

Зміст і обсяг

Ця Настанова стосується хімічних та біологічних лікарських засобів для використання людиною та у ветеринарії, але не стосується імунологічних лікарських засобів для ветеринарної медицини. Враховано, що рекомендації даної Настанови щодо особливих характеристик лікарських засобів передової терапії (ATMP) можуть потребувати адаптації (наприклад, через труднощі розрізнення вихідної речовини, активної речовини та готової продукції, незначної кількість вихідних, активних речовини або готової продукції).

Обсяг документації, що очікується в заявці для ATMP, може бути скоригований, якщо обґрунтована всебічна оцінка ризику.

Цей документ надає вказівки щодо вибору методу стерилізації, а також щодо даних розробки та виробництва, що необхідні для демонстрації придатності обраного процесу стерилізації. Ті ж принципи (вибір методу стерилізації, дані розробки та виробництва) також застосовуються до стерильних активних інгредієнтів, допоміжних речовин і первинного пакування. Проте описана лише інформація, що має міститися в досьє контролю якості, включаючи інформацію про сертифікати належної виробничої практики (GMP). Документом не охоплені вимоги GMP, які вважаються менш релевантними для досьє, такі як моніторинг навколишнього середовища, стерилізація виробничого обладнання, тощо.

Отже, документ містить наступне:
• Фінішна стерилізація парою, метод сухої стерилізації та стерилізація іонізуючим опроміненням при еталонних умовах Ph. Eur. 5.1.1.1 "Процес виготовлення стерильних продуктів" або інших умовах, вказаних в цій монографії.
• Стерилізація шляхом фільтрації та асептичної обробки.
• Стерилізація газом.

Що стосується мікробіологічних питань, то в документі йде мова про бактерії, гриби і бактеріальні ендотоксини. Дані щодо вірусів, мікоплазми, пріонів та інші субстанції, які можуть викликати контамінацію, не встановлено. Щодо тестування на віруси зроблено посилання на відповідні настанови або документи, наприклад, studies to validate inactivation and removal of viruses.

З документом можна ознайомитись за посиланням "Guideline on the sterilisation of the medicinal product, active substance, excipient and primary container."

Джерело: www.gmp-compliance.org

 

Повернутися до списку новин