Семінар «Ризик орієнтований підхід в кваліфікації аналітичного обладнання. Кваліфікація рідинних хроматографів. Кваліфікація хроматографічних колонок для ВЕРХ, вибір аналогічної колонки. Належна практика при проведенні випробувань методом ВЕРХ»

Про захід

Спікер / Викладач

Сиротчук Олександр Андрійович

завідувач відділом ФХМА ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної пр…
Мета заходу:

Надати систематизовану інформацію стосовно вимог GMP щодо хроматографічних систем, їх кваліфікації, обслуговування, документування кваліфікаційних випробувань. Розглянути теорію рідинної хроматографії та застосування правил належної лабораторної практики в хроматографії. Отримати практичні навички вибору еквівалентної хроматографічної колонки та проведення процесу кваліфікації колонок та реактивів.

Що ви отримаєте від участі

Актуальні та необхідні знання щодо вимог GMP до хроматографічних систем, їх кваліфікації,практичні аспекти використання хроматографічних колонок та реактивів в хроматографії.

 

Цільова аудиторія:

Фахівців відділів валідації та контролю, співробітники відділів забезпечення якості, контролю якості, інженерних служб.