Розробка методик аналізу лікарських препаратів, методик для валідації відмивки обладнання, встановлення біоеквівалентності in vitro методом ВЕРХ

Про захід

Спікер / Викладач

Сиротчук Олександр Андрійович

завідувач відділом ФХМА ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної пр…
Мета заходу:

Надання систематизованої інформації щодо властивостей хроматографічних колонок, аналітів, рухомих фаз для розуміння принципів розробки методик аналізу лікарських засобів та валідації відмивки обладнання і лабораторного посуду, встановлення біоеквівалентності in vitro лікарських засобів методом ВЕРХ