Cемінар: «Встановлення вимог GMP до виробництва допоміжних речовин. Затвердження Постачальників допоміжних речовин. Оптимізація витрат на вхідний контроль допоміжних речовин»

Про захід