Консультаційні послуги

Оцінка проектів виробництва на предмет відповідності вимогам GMP:

  • Проводимо експертизу матеріалів проектів виробничих дільниць та запропонованих у них технічних чи технологічних рішень на їхню відповідність  вимогам Належної Виробничої Практики (GMP).
  • Надаємо рекомендації та пропозиції щодо оптимізації проектів.

Оцінка та/або розробка документації фармацевтичної системи якості (ФСЯ):

  • Проводимо розробку та/або оцінка внутрішніх документів (СОП).
  • Здійснюємо супровід валідаційних робіт.
  • Допомагаємо у впровадженні методології управління ризиками в існуючі процеси підприємства.
  • Проводимо навчання команди за ризиками.
  • Допомагаємо у відпрацюванні техніки прийняття рішень за результатами оцінки ризиків.
  • Проводимо оцінку ризиків за якістю.