Аудити

Команда експертів належних практик готова провести аудит виробництва та надати рекомендації щодо усунення невідповідностей та оптимізації виробництва й виробничих процесів відповідно до вимог GMP.

  • Проводимо аудити виробництв на відповідність вимогам GMP та здійснюємо підготовку до інспектувань регуляторними органами країн членів PIC/S.
  • Проводимо аудити виробництв лікарських засобів на відповідність вимогам Належних Виробничих Практик (GMP), як в Україні так і за кордоном.
  • Виявляємо невідповідності, потенційні критичні точки та допомагаємо у виправленні недоліків.
  • Оцінюємо рівень знань персоналу з наданням рекомендацій щодо подальшого навчання.

Аудити постачальників:

  • Проводимо аудитів постачальників на відповідність вимогам GMP, як в Україні так і закордоном.
  • Допомагаємо в налагодженні системи взаємодії та співпраці з постачальниками.

Слід пам’ятати, що вся відповідальність за вибір постачальника безпосередньо лежить на виробнику лікарських засобів, а відсутність системи управління постачальниками та їх належної оцінки, робить фармацевтичне виробництво непередбачуваним й більш того некерованим.

Належна оцінка постачальника є визначальною складовою у врахуванні прийнятної частки браку та у процесі проведення торгів щодо ціни продукції. Однією з основних цілей оцінки постачальника є рішення про скорочення кількості контрольованих параметрів при вхідному контролі й як наслідок економія ресурсів компанії. Тому варто довірити ці процеси професіоналам.